Εκτελωνισμοί – Oikonomopoulos-Trans

Εκτελωνισμοί

Εκτελωνισμοί

Εκτελωνισμός είναι η διεκπεραίωση των εκτελωνιστικών εργασιών. Δηλαδή των πάσης φύσεως απαιτούμενων διατυπώσεων ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, για την διακίνηση εμπορευμάτων μέσω των τελωνείων.

Οι αρχικές υπηρεσίες που προσέφερε η Εταιρία μας ήταν οι εκτελωνισμοί αυτοκινήτων. Με γνώμονα την καθημερινές αλλαγές που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό που αφορούν τις τιμές αλλά και την διεκπεραίωση ενός εκτελωνισμού αυτοκινήτου η εταιρία μας επένδυσε σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή με σκοπό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πελατών.

Σήμερα η εταιρία μας συνεργάζεται με 40 και πλέον εταιρείες πώλησης εισαγόμενων αυτοκινήτων και διεκπεραιώνει πάνω από 170 εκτελωνισμούς αυτοκινήτων μηνιαίως.